Swallowtails, Whites & Sulphurs

Click photo for more details

Clodius Parnassian

Parnassius clodius

Western Tiger Swallowtail

Papilio rutulus

Western Sulphur

Colias occidentalis

Julia's Orangetip

Anthocharis julia

Pine White

Neophasia menapia

Checkered White

Pontia protodice

Mountain Parnassian

Parnassius smintheus

Pale Swallowtail

Papilio eurymedon

Queen Alexandra's

Sulphur

Colias alexandra

Gray Marble

Anthocharis lanceolata

Mustard White

Pieris marginalis

Western White

Pontia occidentalis

Oregon Swallowtail

Papilio machaon

Two-tailed Swallowtail

Papilio multicaudata

Pelidne Sulphur

Colias pelidne

Large Marble

Euchloe ausonides

Cabbage White

Pieris rapae

Anise Swallowtail

Parnassius zelicaon

Clouded Sulphur

Colias philodice

Pink-Edged Sulphur

Colias interior

California Marble

Euchloe hyantis

Becker's White

Pontia beckerii

Indra Swallowtail

Papilio indra

Orange Sulphur

Colias eurytheme

Sara's Orangetip

Anthocharis sara

Desert Marble

Euchloe lotta

Spring White

Pontia sisymbrii